19:42  | 

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện

Mercedes-Benz vừa chính thức trình làng mẫu sedan đầu bảng S-Class 2021 với nhiều thay đổi ấn tượng.

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-sedan-exterior.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-sedan-exterior-1.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-rear.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-front.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-front-2.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-front-1.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-exterior.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-exterior-3.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-exterior-2.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-exterior-1.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior-6.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior-5.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior-4.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior-3.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior-2.jpg

Mercedes-Benz S-Class 2021 chính thức lộ diện 2021-mercedes-benz-s-class-interior-1.jpg

Tiếp tục cập nhật...

Anh Quân (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm