13:02  | 

Ảnh chi tiết KTM 1290 Super Duke R 2020

KTM 1290 Super Duke R 2020 vừa về Việt Nam với mức giá hơn 700 triệu đồng.

ktm-1290-super-duke-r-2020-3.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-2.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-21.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-22.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-26.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-28.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-27.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-29.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-24.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-23.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-13.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-16.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-25.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-11.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-10.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-31.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-30.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-15.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-14.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-12.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-6.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-7.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-8.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-32.jpg

ktm-1290-super-duke-r-2020-19.jpgẢnh: Luân Võ

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm