08:19  | 

Thử hệ thống 4WD trên Mitsubishi xem hay như thế nào

Hệ thống 4WD thể hiện rất tốt vai trò của mình, đặc biệt trong những điều kiện địa hình xấu.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm