10:14  | 

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser VXS 2021 bản dùng động cơ V8 5.7L nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông về Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân có một số thay đổi nhỏ so với bản cũ.

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2154-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2159-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2167-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2169-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2171-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2210-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2203-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2198-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2197-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2206-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2204-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2195-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2265-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2249-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2252-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2230-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2245-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2241-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2227-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2224-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2235-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2277-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2280-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2282-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2291-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2294-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2301-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2298-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2303-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXS V8 5.7L 2021 tại Việt Nam dsc-2239-copy.jpg

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm