23:04  | 

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam

Chiếc Ferrari Roma đầu tiên về Việt Nam sở hữu thiết kế nội ngoại thất khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Ferrari khác trước đó được đưa về. Đây được xem là mẫu xe đại diện cho một thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe Ý.

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 50.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 48.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 46.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 51.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 44.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 45.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 43.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 38.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 39.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 41.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 54.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 53.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Ferrari Roma đầu tiên tại Việt Nam 3.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags: Ferrari Roma

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm