21:00  | 

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ

Mẫu xe thể thao cao cấp Lexus LC500h được đưa về Việt Nam năm 2018, dùng động cơ Hybrid, đến nay mới lăn bánh hơn 1.300 km đang được chào bán lại với giá hơn 8 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5752.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5750.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5927-copy.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5759.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5757.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5756.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5754.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5892.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5889.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5887.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5776.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5772.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5769.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5767.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5764.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5906.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5904.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5903.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5893.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5924.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5897.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5894.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5880.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5877.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5875.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5871.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5865.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5863.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5855.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5851.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5838.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5825.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5820.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5815.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5810.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5806.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5780.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5799.jpg

Ảnh chi tiết Lexus LC500h độc nhất Việt Nam giá hơn 8 tỷ dsc-5919.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm