11:22  | 

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng

Jaguar F-Pace 2021 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 tuỳ chọn động cơ gồm 2.0 và 3.0 đi kèm giá bán từ 3,489 - 4,919 tỷ đồng. Đây sẽ là đối thủ của Porsche Macan đang có giá bán tiêu chuẩn từ 3,22 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-25.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-24.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-26.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-27.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-28.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-30.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-29.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-33.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-32.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-31.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-34.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-37.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-40.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-35.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-39.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-38.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-12.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-13.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-16.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-17.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-15.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-14.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-10.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-20.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-18.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-19.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-3.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-5.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-2.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-4.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-21.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-22.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-7.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-9.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-11.jpg

Ảnh chi tiết Jaguar F-Pace SE 2021 có giá 4,255 tỷ đồng jaguar-f-pace-2021-36.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm