Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng

Chiếc Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam nổi bật vừa được một showroom tư nhân tại Hà Nội đưa về và chào bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Xe dùng động cơ V6 3.6L hút khí tự nhiên.

Video khám phá Dodge Challenger GT 2021.

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3657.jpg

 

 

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3647.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3684.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3691.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3689.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3675.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3680.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3669.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3670.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3662.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3661.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3663.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3725.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3707.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3703.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3714.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3731.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3818.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3813.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3748.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3752.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3764.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3769.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3791.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3779.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3783.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3771.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3760.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3795.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3799.jpg

Ảnh chi tiết Dodge Challenger GT 2021 màu đỏ cam giá hơn 3 tỷ đồng adt-3805.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn