Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam

Genesis GV80 2021 đã có mặt tại Việt Nam trước đó nhưng với bản 2.5T trong khi đây là chiếc đầu tiên thuộc phiên bản 3.5T với động cơ lớn hơn được đưa về.

Video khám phá Genesis GV80 3.5T 2021.

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 6.jpg

Chiếc Genesis GV80 3.5T 2021 nhập Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Genesis GV80 3.5T 2021 đầu tiên tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn