12:13  | 

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý

Phiên bản cao cấp nhất của Kia K3 2021 tại Việt Nam thời điểm hiện tại sở hữu những trang bị nổi bật như đèn pha LED, mâm xe 17 inch, màn hình trưng tâm 10,25 inch, điều hoà 2 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, ...

Chi tiết Kia K3 2021.

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 17.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 16.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý thum.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 1.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 2.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 15.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 14.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 3.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 9.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 8.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 10.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 4.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 13.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 12.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 7.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 6.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý adt-2458-copy.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 29.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 23.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 22.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 21.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 20.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 26.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 24.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 31.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 28.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 27.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 25.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 33.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 32.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 5.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Premium 2021 giá 659 triệu đồng tại đại lý 19.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm