Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý

Volkswagen Teramont 2021 vừa được ra mắt tại Việt Nam nằm cùng phân khúc với Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado. Mẫu SUV 3 hàng ghế này được trang bị động cơ 2.0L, dẫn động 4 bánh đi kèm giá bán 2,349 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 16.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 2.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 3.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 14.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 11.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 7.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 4.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 9.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 6.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 8.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 5.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 39.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 34.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 38.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 37.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 36.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 32.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 18-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 19-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 33.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 21.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 22.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 27.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 26.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 24.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 30.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 29.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 35.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 20-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 23.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 41.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Teramont 2021 giá 2,349 tỷ tại đại lý 40.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn