Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý

Các phiên bản của Kia Sonet 2021 bắt đầu được THACO đưa về đại lý để trưng bày và sẵn sang bàn giao đến tay khách hàng chỉ một ngày trước khi Toyota Raize được giới thiệu tại Việt Nam.

Video khám phá Sonet 2021 tại đại lý.

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 1.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 10.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 9.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 3.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 2.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 4.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 11.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 18.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 12.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 16.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 8.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 6.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 5.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 15.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 14.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 13.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 17.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 23.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 26.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 22.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 24.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 25.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 21.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 29.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 28.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 20.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 19.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 31.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 30.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 33.jpg

Ảnh chi tiết Kia Sonet 2021 giá từ 499 triệu tại đại lý 32.jpg

 (Forum.autodaily.vn)

#[]