Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam

Mercedes-AMG G63 thế hệ mới hút khách tại Việt Nam là lý do một số showroom tư nhân quyết định nhập thêm phiên bản G-Class giá rẻ G350d dùng máy dầu, có giá bán rẻ hơn G63 AMG vài tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam 12.jpg