Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý

Peugeot 5008 2021 được nâng cấp nhẹ ở ngoại thất, bổ sung thêm những trang bị cao cấp hơn ở nội thất giúp mẫu xe này hấp dẫn hơn trong phân khúc SUV 3 hàng ghế giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1751.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1757.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1761.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1749.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1763.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1766.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1772.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1943.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1731.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1785.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1793.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1796.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1789.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1780.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1748.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1743.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1803.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1813.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1870.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1806.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1830.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1842.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1859.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1819.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1860.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1817.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1826.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1851.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1821.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1885.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1877.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1890.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1934.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1902.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1900.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1924.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1907.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1909.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1919.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1904.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 5008 2021 giá từ 1,2 tỷ tại đại lý adt-1854.jpg