Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng

Chiếc Porsche Cayenne Turbo 2021 được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam sở hữu 1,855 tỷ đồng tiền trang bị bổ sung trong đó có hệ thống âm thanh high end của Burmester giá 335 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 6.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 3.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 4.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 14.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 11.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 12.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 13.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 15.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 10.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 19.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 16.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 17.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 7.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 8.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 9.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 23.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 20.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 33.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 40.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 36.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 38.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 39.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 41.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 32.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 28.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 26.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 25.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 22.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 27.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 34.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 35.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 29.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 31.jpg

Ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo 2021 chính hãng giá 11 tỷ đồng 1.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn