Đánh giá xe Mercedes Maybach S600 giá lăn bánh 6 tỷ, "hàng độc, hiếm" tại Việt Nam

Đánh giá xe Mercedes Maybach S600 giá lăn bánh 6 tỷ, "hàng độc, hiếm" tại Việt Nam.

4banhteam (forum.autodaily.vn)