12:21  | 

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon

Chiếc Bentley Bentayga First Edition 2021 này được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam khác biệt với chất liệu trang trí bên trong là Carbon thay vì gỗ tự nhiên hoặc nhôm 3D.

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6546-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6540-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6548-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6543-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6550-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6553-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6565-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6563-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6561-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6641-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6623-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6630-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6655-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6658-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6628-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6648-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6608-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6610-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6615-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6603-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6606-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6597-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6588-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6586-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6584-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6581-copy.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Bentayga First Edition 2021 trang trí Carbon adt-6590-copy.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm