Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng

Hyundai Tucson 2022 đã bắt đầu có mặt tại đại lý ngay sau khi được giới thiệu với 4 phiên bản đi kèm giá bán từ 825 triệu đến 1,030 tỷ đồng. Phiên bản mà chúng tôi nhắc đến trong bài là 2.0 máy xăng cao cấp có giá 925 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2482.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2475.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2484.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2470.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2445.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2465.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2515.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2500.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2490.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2509.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2518.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2456.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2462.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2584.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2586.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2574.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2557.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2564.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2553.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2562.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2546.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2540.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2543.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2524.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2525.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Tucson 2022 bản 2.0L xăng cao cấp 925 triệu đồng adt-2536.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn