Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ

Chiếc Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 này hiện vẫn trong tình trạng mới 100%, sở hữu ngoại thất 2 màu, nội thất bên trong màu đỏ, cấu hình 5 chỗ ngồi, trang bị bầu trời sao toàn trần xe.

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 1.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 4.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 2.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 5.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 7.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 12.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 16.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 14.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 8.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 13.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 11.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 10.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 9.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 17.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 33.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 21.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 30.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 39.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 38.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 37.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 36.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 35.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 31.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 27.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 26.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 25.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 22.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 23.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 28.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 32.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 29.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost Series II đời 2016 chào bán giá hơn 24 tỷ 34.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn