Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam

Để sở hữu chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge, các đại gia Việt Nam sẽ phải chi ra số tiền không dưới 40 tỷ đồng. Đây là phiên bản được trang bị nội, ngoại thất ấn tượng hơn theo phong cách màu đen, động cơ cũng mạnh hơn bản tiêu chuẩn.

Video khám phá Cullinan Black Badge.

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 56.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 49.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 53.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 55.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 41.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 52.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 54.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 39.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 38.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 45.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 44.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 46.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 43.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 50.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 48.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan Black Badge hơn 40 tỷ tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn