12:08  | 

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser VXR 2022 chỉ được đưa về Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Do tình trạng khan hàng trên toàn thế giới, số lượng phiên bản này được đưa về cũng là rất ít.

Showroom toàn SUV siêu sang chục tỷ.

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm