Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam

Được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam và chào bán với giá hơn 26 tỷ đồng, Mercedes-Maybach S680 2022 vẫn dùng động cơ V12 6.0L tuy nhiên đã dùng dẫn động 4 bánh, thay đổi thiết kế ngoại thất, nội thất bên trong lột xác hoàn toàn.

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0652.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0307.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0305.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0308.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0319.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0315.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0323.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0311.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0338.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0361.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0350.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0371.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0344.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0331.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0335.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0354.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0375.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0377.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0392.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0398.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0395.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0403.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0633.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0524.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0616.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0620.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0527.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0520.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0530.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0532.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0508.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0514.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0501.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0499.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0627.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0607.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0596.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0600.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0589.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0581.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0577.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0571.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0568.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0560.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0563.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0551.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0548.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0546.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0544.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0540.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0535.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0644.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach S680 2022 giá hơn 26 tỷ tại Việt Nam pgp-0302.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn