Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam

Một showroom tư nhân tại Hà Nội vừa đưa về một chiếc Tesla Model X Performance đời 2020, sức mạnh của 2 động cơ điện ở mức 611 mã lực, mô-men xoắn 966 Nm.

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3178.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3170.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3165.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3150.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3116.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3122.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3126.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3130.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3146.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3264.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3261.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3259.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3265.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3158.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3154.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3157.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3134.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3136.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3139.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3269.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3271.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3305.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3317.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3287.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3313.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3239.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3299.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3227.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3229.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3230.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3208.jpg

Ảnh chi tiết Tesla Model X Performance mới về Việt Nam adt-3180.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

#Tesla Model X