Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam

BMW 840i Gran Coupe M-Sport được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam thông qua đơn vị chính hãng với số lượng hạn chế đi kèm giá bán khoảng 6,8 tỷ đồng.

Khám phá BMW 840i Gran Coupe tại BMW Lê Duẩn Hà Nội.

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-37.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-30.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-27.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-31.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-38.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-32.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-25.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-26.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-39.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-29.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-28.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-40.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-34.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-35.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-36.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-8.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-5.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-6.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-7.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-1.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-14.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-13.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-12.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-11.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-15.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-23.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-24.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-22.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-10.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-18.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-17.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-19.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-2.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-3.jpg

Ảnh chi tiết BMW 840i Gran Coupe M-Sport giá 6,8 tỷ tại Việt Nam bmw-840i-gc-4.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn

#[]