Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam

Một chiếc Rolls-Royce Ghost 2021 nhập khẩu tư nhân về Việt Nam được chào bán với giá hơn 40 tỷ đồng. Xe sở hữu nội thất màu xam, ngoại thất trắng và mâm tuỳ chọn 21 inch sơn đen.

Khám phá Rolls-Royce Ghost thế hệ mới hơn 40 tỷ.

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam 20220327-164348-copy.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-5.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-6.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-3.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-8.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-9.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-10.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-15.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-13.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-11.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-20.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-17.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-18.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-19.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-21.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-23.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-22.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-24.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-35.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-38.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-36.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-39.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-45.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-44.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-43.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-46.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-48.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-49.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-42.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-1.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-32.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-29.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-30.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-31.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-34.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-33.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-25.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-28.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-27.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-26.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Ghost hơn 40 tỷ mới về Việt Nam rolls-royce-ghost-2022-autodaily-47.jpg