Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu

Toyota Corolla Altis 2022 hiện đã có mặt tại đại lý sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam hôm 9/3 vừa qua. Theo ghi nhận đa phần các đại lý chỉ có bản Hybrid và V, chưa có sự xuất hiện của bản G giá 719 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis 2022 bản Hybrid:

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9885.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9891.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9886.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9894.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9905.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9899.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9932.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9908.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9911.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9923.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9925.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9921.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9935.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9938.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9984.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9985.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9993.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9952.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0001.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0009.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0015.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9961.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9971.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9959.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9975.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-9973.jpg

Phiên bản Altis V:

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0025-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0086.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0071.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0070.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0067.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0061.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0039.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2022 tại đại lý, chưa có bản G giá 719 triệu adt-0031.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn