Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang

Chiếc Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất của MBS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông về Việt Nam thông qua một doanh nghiệp tư nhân. Xe được chào bán tại Việt Nam với giá hơn 8 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7393.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7385.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7388.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7374.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7362.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7365.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7367.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7415.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7412.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7421.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7423.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7427.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7444.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7506.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz14.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7451.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7519.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7528.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7481.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7485.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7488.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7496.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang zzzz21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7467.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 độ nội thất siêu sang adt-7475.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

#[]