23:07  | 

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý

Phiên bản đắt nhất, mạnh nhất của Kia K3 2022 tại Việt Nam được giới thiệu ra thị trường cuối tháng 3 vừa qua với nhiều điểm mới đáng chú ý trong đó có động cơ 1.6L tăng áp công suất 201 mã lực.

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1464.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1339.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1323.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1328.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1462.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1467.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1342.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1343.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1346.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1458.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1359.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1350.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1356.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1476.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1474.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1469.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1475.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1457.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1399.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1403.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1408.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1433.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1416.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1426.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1435.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1410.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1413.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1394.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1438.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1409.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1379.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1385.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1382.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1482.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1445.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1451.jpg

Ảnh chi tiết Kia K3 Turbo GT 2022 giá 759 triệu đồng tại đại lý adt-1454.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm