Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý

Không lâu sau khi ra mắt, Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 đã có mặt tại các đại lý của hãng xe Đức. Chỉ có khoảng 130 chiếc C300 AMG First Edition được nhập về Việt Nam và bán với giá 2,399 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-23.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-25.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-10.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-12.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-9.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-24.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-13.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-17.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-18.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-14.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-16.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-15.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-20.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-22.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-35.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-33.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-31.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-36.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-38.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-4.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-5.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-37.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-6.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-7.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-8.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-1.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-2.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-3.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-32.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-28.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-27.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-26.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-29.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C300 AMG First Edition 2022 tại đại lý c300-amg-fe-2022-30.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn