17:04  | 

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam

MG 5 Beyond hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam, được định vị cạnh tranh Kia K3, hiện mẫu xe này đang được mở bán với 1 phiên bản đi kèm giá bán 579 triệu đồng.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5371-copy.jpg

Các thành viên đoàn tập trung từ sáng tại Sài Gòn.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam screen-shot-2022-04-01-at-165805.png

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam screen-shot-2022-04-01-at-165748.png

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam screen-shot-2022-04-01-at-165725.png

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5415.jpg

Di chuyển về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5419.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5454.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5469.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5828.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5802.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5492.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5698.jpg

Chụp ảnh ngắm cảnh tại Đồi Cừu Suối Nghệ Bà Rịa.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5682.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5678.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5674.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5664.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5654.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5640.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5630.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5732.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5730.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5723.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5620.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5610.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5598.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5575.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5556.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5531.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5561.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5556-1.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5515.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5527.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5545.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5710.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5750.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5775.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5774.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5766.jpg

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5754.jpg

Màn hình chính hiển thị khi xi-nhan phải.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5760.jpg

Xi-nhan trái.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam adt-5757.jpg

Camera toàn cảnh mô phỏng chiếc xe di chuyển khi đi tốc độ dưới 15 km/h.

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam screen-shot-2022-04-01-at-162540.png

Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam mg-1-copy.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm