Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ

Chiếc Lamborghini Urus 2022 này được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với ngoại thất màu đen, nội thất đỏ, nhiều tuỳ chọn cao cấp và được chào bán với giá trên 20 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 10.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 3.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 4.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 5.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 9.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 28.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 12.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 13.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 1.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 14.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 15.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 2.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 6.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 7.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 8.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 11.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 26.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 33.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 29.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 32.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 31.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 30.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 28.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 25.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 20.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 27.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 24.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 22.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 21.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 16.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 19.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 18.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus 2022 mới về Việt Nam, giá không dưới 20 tỷ 23.jpg

Ảnh: Tới nguyễn