23:29  | 

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam

Chiếc Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên về Việt Nam sở hữu ngoại thất màu vàng đặc biệt, mâm xe 23 inch, nội thất bọc da Alcantara màu đen kết hợp da cao cấp màu vàng.

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 38.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Urus Pearl Capsule 2022 đầu tiên Việt Nam 39.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm