10:09  | 

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022

Chiều qua (08/05/2022), vòng đua chính thức Chặng 1 Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2022 (VMRC) đã chính thức diễn ra với 5 hạng mục: NSF 100, Blade 110, Winner 150, CBR150R và UB150.

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1.jpg

Dưới đây là kết quả của từng hạng mục:

Hạng mục Vietnam Talent Cup (NSF100)

1. Nguyễn Vũ Phương (số đeo 03)
2. Trần Gia Huy (số đeo 05)
3. Nguyễn Hữu Trí (số đeo 08)

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 nsf-100-race.jpg

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1-6.jpg

Hạng mục Blade 110

1. Nguyễn Phương Tùng (số đeo 25)
2. Trần Tiến Dũng (số đeo 30)
3. Hồ Tuấn Kiệt (số đeo 18)

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 blade-110-race.jpg

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1-5.jpg

Hạng mục WinnerX 150

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1-1.jpg

1. Nguyễn Minh Di (số đeo 31)
2. Võ Huyền Thiên Thư (số đeo 32)
3. Lê Thành Nhơn (số đeo 33)

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 winner-x-race.jpg

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1-4.jpg

Hạng mục CBR150R

1. Nguyễn Nhật Trường (số đeo 64)
2. Nguyễn Nhựt Linh (số đeo 58)
3. Nguyễn Hoàng Đăng Khoa (số đeo 17)

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 cbr-150-race.jpg

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1-3.jpg

Hạng mục UB 150
1. Lê Phụng (số đeo 13) - CLB HMT-Hanoi Racing
2. Lê Khánh Lộc (số đeo 68) - CLB Tú Long Thành
3. Huỳnh Minh Sang (số đeo 28) - CLB Dream Racing

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 ub-150-race.jpg

Kết quả chính thức Chặng 1 VMRC 2022 vmrc-2022-r1-2.jpg

Anh Quân (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm