08:52  | 

Kết quả phân hạng Chặng 2 VMRC 2022

Hôm qua (16/07/2022), vòng phân hạng Chặng 2 Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2022 (VMRC) đã chính thức diễn ra với kết quả của từng hạng mục như sau.

1. Hạng mục NSF 100

Kết quả phân hạng Chặng 2 VMRC 2022 nsf100-qualify.jpg

2. Hạng mục Blade 110

Kết quả phân hạng Chặng 2 VMRC 2022 blade-qualify.jpg

3. Hạng mục CBR150R

Kết quả phân hạng Chặng 2 VMRC 2022 cbr150r-qualify.jpg

4. Winner X 150

Kết quả phân hạng Chặng 2 VMRC 2022 winner-x-qualify.jpg

5. Hạng mục UB 150 

Kết quả phân hạng Chặng 2 VMRC 2022 ub150-qualify.jpg

Anh Quân (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm