Trải nghiệm nhanh BMW 7-Series thế hệ mới: Đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", trừ phần đầu xe

Trải nghiệm nhanh BMW 7-Series thế hệ mới: Đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", trừ phần đầu xe.

4banhteam (forum.autodaily.vn)