17:56  | 

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus

Toyota Corolla Cross 2024 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan và dưới đây là hình ảnh chi tiết về phiên bản 1.8 Sport Plus.

Tại thời điểm ra mắt, Toyota Corolla Cross 2024 facelift có 4 phiên bản, bao gồm một phiên bản động cơ đốt trong và ba phiên bản hybrid. Trong đó, bản 1.8L Sport Plus có giá 999.000 Baht (680 triệu đồng), HEV Premium có giá 1.094.000 Baht (745 triệu đồng), HEV Premium Luxury có giá 1.204.000 Baht (820 triệu đồng) và HEV GR Sport có giá 1.254.000 Baht (853 triệu đồng).

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-4.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-14.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-30.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8 Sport Plus 2024-toyota-corolla-cross-18-sport-plus-9.jpg

Anh Quân (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm