Phân biệt sự khác nhau của 4 phiên bản Kia Sorento 2021 tại Việt Nam

Phân biệt sự khác nhau của 4 phiên bản Kia Sorento 2021 tại Việt Nam

Thứ tư , 21/02/2024 | 19:14

Kia Sorento 2021 tại Việt Nam có 4 phiên bản Deluxe, Luxury, Premium và Signature đi kèm giá bán từ 1,079 tỷ đồng. Video dưới đây là sự khác biệt của 4 phiên bản.