6 thế hệ vinh danh BMW 3 Series

6 thế hệ vinh danh BMW 3 Series

Thứ tư , 22/02/2024 | 08:35

Dòng xe 3 Series của BMW đã trải qua 6 thế hệ. Và nếu có ai đó hỏi rằng, đâu là sản phẩm thể hiện nét đặc trưng nhất của BMW? Câu trả lời hẳn sẽ là 3...

  • 6 thế hệ vinh danh BMW 3 Series

    6 thế hệ vinh danh BMW 3 Series 2

    Dòng xe 3 Series của BMW đã trải qua 6 thế hệ. Và nếu có ai đó hỏi rằng, đâu là sản phẩm thể hiện nét đặc trưng nhất của BMW? Câu trả lời hẳn sẽ là 3...

    28/03/2012