Kỳ vọng Honda Accord V6 3.5 có giá 1,6 tỷ đồng

Kỳ vọng Honda Accord V6 3.5 có giá 1,6 tỷ đồng

Thứ sáu , 14/05/2021 | 07:59

Gây ấn tượng về thiết kế, tính năng tại Triển lãm ô tô đang diễn ra, song thông tin mà nhiều khách hàng mong chờ nhất đối với Honda Accord V6 3.5L chính là giá bán chính thức tại Việt...

  • Kỳ vọng Honda Accord V6 3.5 có giá 1,6 tỷ đồng

    Kỳ vọng Honda Accord V6 3.5 có giá 1,6 tỷ đồng

    Gây ấn tượng về thiết kế, tính năng tại Triển lãm ô tô đang diễn ra, song thông tin mà nhiều khách hàng mong chờ nhất đối với Honda Accord V6 3.5L chính là giá bán chính thức tại Việt...

    25/10/2013