Acura NSX Type S 2022 số VIN 001 được bán với giá 1,1 triệu USD

Acura NSX Type S 2022 số VIN 001 được bán với giá 1,1 triệu USD

Thứ hai , 09/12/2023 | 06:03

Chỉ có 350 chiếc Acura NSX Type S 2022 được sản xuất và chiếc mang số VIN 001 đã được bán đấu giá thành công ở mức 1,1 triệu USD.