Video: Trailer đánh giá xe Porsche 718 Boxster

Video: Trailer đánh giá xe Porsche 718 Boxster

Chủ nhật , 07/08/2020 | 21:38

Porsche 718 Boxster là mẫu xe kế thừa những tinh hoa của động cơ đối đỉnh 4 xy-lanh đặt giữa từ huyền thoại Porsche 718 gần 60 năm trước.