Giao chìa khóa xe cho thợ, như “giao trứng cho ác”

Các trạm rửa xe, quán bar, cà phê, trạm sửa chữa, nơi trông xe thường quy định nhân viên hay bảo vệ “đánh xe” vào bãi cho khách. Tiện thì có tiện nhưng hậu quả đúng là khôn lường.

Giao chìa khóa xe cho thợ, như “giao trứng cho ác”
903
30 bình luận 186 chia sẻ