Lái thử Haval Tank 300 trên đường offroad - Gầm chắc, ga ngon, lái hơi nhẹ, giá dự hơn 1,2 tỷ

Lái thử Haval Tank 300 trên đường offroad - Gầm chắc, ga ngon, lái hơi nhẹ, giá dự hơn 1,2 tỷ

Thứ bảy , 18/06/2024 | 21:34

Lái thử Haval Tank 300 trên đường offroad - Gầm chắc, ga ngon, lái hơi nhẹ, giá dự hơn 1,2 tỷ!