Từ 2022, xe hoạt động KDVT không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt

Từ ngày 1/1/2022, những xe hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) không thực hiện đổi biển số sang loại màu vàng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Thông tư 58 của Bộ Công an.

Từ 2022, xe hoạt động KDVT không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt
648
21 bình luận 287 chia sẻ