Từ 2022, xe hoạt động KDVT không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt

Từ ngày 1/1/2022, những xe hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) không thực hiện đổi biển số sang loại màu vàng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Thông tư 58 của Bộ Công an.

Theo Thông tư 58 của Bộ Công an, sau ngày 31/12/2021, xe hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt theo quy định.

Từ 2022, xe hoạt động KDVT không đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt adt-0961-copy.jpg

Một chiếc Kia Carnival 2022 được đăng kí biển số chạy dịch vụ màu vàng.

Những xe chưa thực hiện đổi biển từ màu vàng sẽ bị xử phạt theo 2 loại: Cá nhân sẽ bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng, Tổ chức và Doanh nghiệp từ 4 - 8 triệu đồng.

Các loại hình xe kinh doanh vận tải bao gồm:

Theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, có các loại hình xe kinh doanh vận tải sau:

- Xe taxi

- Xe khách tuyến cố định (nội tỉnh, liên tỉnh)

- Xe buýt tuyến cố định (nội tỉnh, liên tỉnh)

- Xe chở khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định

- Xe ô tô chở khách du lịch.

Hoàng Huy (Forum.autodaily.vn)