Đưa BMW X3, X5, X7 mới về Việt Nam trong tháng 7, Thaco hoàn thiện gia đình X

Đưa BMW X3, X5, X7 mới về Việt Nam trong tháng 7, Thaco hoàn thiện gia đình X

Thứ hai , 14/06/2024 | 13:06

Sau 2 cái tên X2 và X4 hoàn toàn mới được đưa về Việt Nam trong thời gian qua, Thaco sắp đồng loạt ra mắt BMW X3, X5 và X7 mới trong tháng 7 này. Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 1 năm, Thaco đã hoàn...