Autodaily Tour 2014, ngày 7: Chặng đường về

Autodaily Tour 2014, ngày 7: Chặng đường về

Thứ ba , 07/07/2020 | 17:06

Nếu có chút cảm tình nào trên cung đường Đà Lạt – Sài Gòn theo quốc lộ 20 thì có lẽ chúng tôi dành cho đèo Bảo Lộc. Những đoạn còn lại như là một sự thử thách với cả người và xe, chẳng có đường quốc...

  • Autodaily Tour 2014, ngày 7: Chặng đường về

    Autodaily Tour 2014, ngày 7: Chặng đường về

    Nếu có chút cảm tình nào trên cung đường Đà Lạt – Sài Gòn theo quốc lộ 20 thì có lẽ chúng tôi dành cho đèo Bảo Lộc. Những đoạn còn lại như là một sự thử thách với cả người và xe, chẳng có đường quốc...

    15/07/2014