Caravan Isuzu D-MAX chuẩn bị khởi hành

Caravan Isuzu D-MAX chuẩn bị khởi hành

Thứ ba , 14/07/2024 | 08:05

Từ ngày 22 đến 24/08/2014, Isuzu Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Caravan D-MAX – Hành trình Kết nối đam mê – Sẻ chia cộng đồng”, với lộ trình HCM – Damri Safari – Đà Lạt- HCM trên tổng quãng đường hơn...

  • Caravan Isuzu D-MAX chuẩn bị khởi hành

    Caravan Isuzu D-MAX chuẩn bị khởi hành

    Từ ngày 22 đến 24/08/2014, Isuzu Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Caravan D-MAX – Hành trình Kết nối đam mê – Sẻ chia cộng đồng”, với lộ trình HCM – Damri Safari – Đà Lạt- HCM trên tổng quãng đường hơn...

    19/08/2014