Tham quan "Thành phố Toyota" giữa lòng Hà Nội

Tham quan "Thành phố Toyota" giữa lòng Hà Nội

Chủ nhật , 09/12/2019 | 07:56

Chương trình “CHẠM. THỬ. TIN” tại thành phố Toyota chính thức trở lại tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội trong 2 ngày 23 và 24/03/2019.