Nguy cơ cháy xe điện là cực thấp

Nguy cơ cháy xe điện là cực thấp

Thứ bảy , 26/09/2023 | 18:54

Kết quả nghiên cứu dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho thấy chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện bán có khả năng cháy, trong khi con số này của xe xăng là...

  • Nguy cơ cháy xe điện là cực thấp

    Nguy cơ cháy xe điện là cực thấp

    Kết quả nghiên cứu dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho thấy chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện bán có khả năng cháy, trong khi con số này của xe xăng là...

    16/09/2023